Theo công văn của Sở Giáo Dục & Đào Tạo TPHCM, trước diễn biến dịch cúm Corona học sinh các bậc học tại TPHCM được nghỉ học đến 15/03/2020. Trung tâm Rồng Việt thông báo đến toàn thể phụ huynh.

 thong bao